BAROMETERS, THERMOMETERS, WEERSTATIONS

 

 

Het was Torricelli, die in 1643 de grondslag legde voor de barometer. Hij vulde een, aan een kant, gesloten buis met kwik en plaatste deze, met de open kant naar beneden in een bakje met kwik. Het kwik zakte tot ongeveer 76 cm boven de kwikspiegel in het bakje. De exacte hoogte is een maat voor de luchtdruk op dat moment. Rond 1675 ontwikkelde de natuurkundige en uitvinder Christiaan Huygens een verbeterde barometerbuis. Deze was gebaseerd op een U-vorm, met 2 reservoiren en 2 vloeistoffen; kwik en olie. Hierdoor werd een schaalvergroting van ca. 10 bereikt. Dit maakte het aflezen een stuk gemakkelijker. De Huygens-buis is omgekeerd aan die van Toriccelli  ( stijgt de luchtdruk dan daalt de vloeistof in de buis ). Daarom wordt deze barometer ook wel de contrabarometer genoemd.